Ontwikkelprogramma’s

Ontwikkelprogramma’s

by superadmin

Ontwikkelprogramma’s

Voor leiding, teams en stafafdelingen hebben we diverse ontwikkelprogramma’s gemaakt, waarbij ieder binnen het eigen werkgebied wordt gefaciliteerd in het anders werken, denken en doen.

Een organisatieverandering implementeren gaat niet vanzelf. Dit vraagt gerichte aandacht op de ontwikkeling die je wilt doormaken. Op alle lagen van een organisatie. We bieden hiervoor verschillende ontwikkelprogramma’s. Voor teams, stafafdelingen en leidinggevenden en managers. Ieder heeft zijn eigen behoefte.

Leidinggevenden, staf en team

Vanuit de rol van de leidinggevende is het van belang te weten welke managementstijl aansluit bij de ontwikkelfase van het team. Wat is jouw eigen stijl? Wat betekent dat voor de gewenste stijl van leiding geven. Voor stafafdelingen hoe zij de verdeling van verantwoordelijkheden en activiteiten kunnen afstemmen. En hoe ze aan hun veranderende rol als specialistisch adviseur invulling geven. Teams krijgen naast de uitvoerende taken ook andere taken in hun werkpakket. Namelijk die voorheen vaak door de leidinggevende of stafafdelingen werden uitgevoerd. Voorbeelden van deze regelende en ondersteunende taken zijn het zelf plannen van werkzaamheden, het onderling aan elkaar geven van feedback. En ook verzuimbegeleiding en werving en selectie. Alle veranderingen zijn een samenspel en afstemming tussen team, leiding en staf. Continu.

Ontwikkelprogramma’s

De ontwikkelprogramma’s starten doorgaans met een kick-off bijeenkomst om de doelen en visie van de organisatie helder uiteen te zetten. En de kaders te schetsen in de keuze die gemaakt zijn. Het vervolg bestaat uit een aantal dagdelen. Hierbij passeren thema’s de revue, zoals rolverdeling en verantwoordelijkheden.

Bij leiding kun je bijvoorbeeld denken aan verschillende stijlen van leidinggeven die aansluiten bij het team en de medewerkers. Voor teams kan gedacht aan onderwerpen als vertrouwen, samenwerken, stellen van doelen en feedback geven aan elkaar. Voor staf kan een belangrijk onderwerp zijn: het loslaten van bestaande werkprocessen en samenwerkingsvormen.

Uiteraard blijft het maatwerk. En worden de ontwikkelprogramma’s ingevuld naar hetgeen aansluit bij de organisatievisie en –doelen.

Voor meer informatie, stuur een bericht naar Organiseer Het Zelf of vul het contactformulier in. We nemen binnen 48 uur contact met je op.

Top