Teamanalyse (online)

Teamanalyse (online)

by superadmin

Teamanalyse

Om te weten waar de teams van je organisatie staan, hebben we een online teamanalyse/ vragenlijst ontwikkeld die meet in welke fase van ontwikkeling teams zich bevinden.

Een effectief, zelfstandig team ontstaat niet vanzelf. Het vergt veel tijd en energie te leren en opnieuw te ervaren hoe teams effectief met elkaar samenwerken. Een teamanalyse biedt uitkomst. Want er volgen vanzelf de volgende vragen. Waar zijn teams goed in en wat vraagt verbetering? Welke doelen stellen teams zichzelf en hoe stellen teams zichzelf doelen? En wat vraagt het van het team om ondernemerschap te integreren in het werk? Belangrijke vragen om inzicht in te krijgen.

Als team doorloop je diverse fases in het verzelfstandigen. Wij benoemen er drie in ons ontwikkelingsmodel. In de basis gaat het over zo zelfstandig mogelijk werken met maximale verantwoordelijkheden. Leiding en stafafdelingen komen meer op afstand en hun rol verandert. Dat heeft impact op het team. Anders doen, anders denken.

Teamanalyse- vragenlijst

De teamanalyse is een vragenlijst en brengt in kaart hoe teams scoren op verschillende competenties die nodig zijn binnen het team. We hebben er zes benoemd die wat ons betreft de basis zijn. De competenties zetten we af tegen de drie ontwikkelfases. Ook geeft het rapport weer wat in algemene zin de ontwikkelfase van het team is. Het rapport biedt dus een analyse op totaal en het competentieniveau en biedt gerichte ontwikkeltips en -adviezen. Zo kun je als team al direct zelf aan de slag.

Voor organisaties is het ook mogelijk een weergave te ontvangen op organisatieniveau en desgewenst ook op andere niveaus (zoals regio- of dienstenniveau). Dat maakt het makkelijk te onderzoeken of de ingezette interventies nog passend zijn.

Voor meer informatie, stuur een bericht naar Organiseer Het Zelf  of vul het contactformulier in. We nemen binnen 48 uur contact met je op.

Top