Assessments (online en offline)

Assessments (online en offline)

by Marieke van Beek

Assessments

Soms heb je als werkgever net wat meer informatie nodig om te bepalen of iemand geschikt is voor een functie. Of wil je weten wat iemand potentie en groei is richting de toekomst. Naast het voeren van selectie- of functioneringsgesprekken of het inzetten van een 360 feedbackmethodiek is het van toegevoegde waarde te werken met het afnemen van een assessment.

Met een assessment wordt inzicht verkregen in iemand capaciteiten, persoonlijkheid en drijfveren. Er zijn  twee varianten die Organiseer Het Zelf (OHZ) hierin aanbiedt. Van beiden varianten volgt een inhoudelijk rapport op maat.

Selectie assessment bij vacatures

Een (online) selectie assessment vindt doorgaans plaats aan het einde van een sollicitatieprocedure. Het doel van een selectie assessment is geschiktheidsbepaling voor een functie. Is een kandidaat geschikt of niet?

Tijdens een selectie assessment wordt gewerkt met capaciteitentesten (algemene intelligentie en specifieke vaardigheden) en persoonlijkheidstesten (voorspellend gedrag met bijbehorende voorkeuren), afhankelijk van de functie en vraagstelling.

Vooraf wordt in onderling bepaald met de klant welke testen worden afgenomen.

Ontwikkel assessment bij bepalen potentieel

Een (online) ontwikkel assessment is een potentieelbeoordeling van iemand. Waar zitten talenten, ontwikkelpunten en nog onbenut potentieel. Wil je bijvoorbeeld talentontwikkeling binnen je organisatie stimuleren of wil je actief loopbaanperspectieven in kaart brengen? Dan geeft een ontwikkelassessment een objectieve weergave van iemand potentieel.

Het is geen beoordeling, het assessment richt zich op ontwikkeling. Het ontwikkelassessment levert een gericht ontwikkelplan op om als werkgever en medewerker te gebruiken.

Online afname

Zowel het selectie assessment als het ontwikkel assessment worden beiden online afgenomen. Dit betekent dat iemand vanuit huis inloggevens krijgt en de vragenlijsten invult. De terugkoppeling vindt telefonisch op op locatie plaats.

Voor meer informatie neemt contact met ons op. We kijken graag naar passende mogelijkheden.

Top