Functiewaardering (FWG)

Functiewaardering (FWG)

by Marieke van Beek

Zorgorganisaties binnen de verschillende zorgbranches (Geboortezorg, GGZ, Gehandicaptenzorg, VVT en Ziekenhuizen) gebruiken het functiewaarderingssysteem van Stichting FWG. Hiermee kunnen zij de zwaarte van de functies bepalen en ze indelen in functiegroepen. In de CAO’s van de genoemde branches worden deze functiegroepen vervolgens gekoppeld aan salarisschalen. Hierdoor ontstaat de grootst mogelijke uniformiteit met betrekking tot beloning in de sector.

Het FWG-systeem is een bewezen, betrouwbaar systeem in de gezondheidszorg, dat jaarlijks geactualiseerd wordt naar aanleiding van ontwikkelingen in functies. Het doel van toepassing van een functiewaarderingssysteem is dat hetzelfde werk op dezelfde manier beloond wordt. En dat concurrentie op arbeidsvoorwaarden zo veel mogelijk wordt voorkomen.

Basis voor HR beleid

Voor een organisatie is het niet alleen prettig om functies te kunnen ordenen naar zwaarte; ook biedt het indelen van functies een goede basis voor HR beleid. Zo bieden de gegevens in het functiehuis aanknopingspunten voor bijvoorbeeld competentiemanagement, resultaatgerichtheid, beoordelen en belonen en strategisch personeelsmanagement.

Verschil per CAO

De toepassing en uitwerking van functiewaardering kan op onderdelen per CAO verschillen. Per branche worden verschillende salarisschalen gehanteerd en gelden er bijvoorbeeld verschillende regels voor eventuele bezwaarprocedures door medewerkers.

Indelen en waarderen

Vanuit OHZ kun je ons inschakelen voor het beschrijven en indelen van FWG functies. We hebben jarenlang opgebouwde kennis van de zorgfuncties, hebben vaste klanten waarvoor we het functiehuis op orde houden en zijn geschoold in het werken met de FWG systematiek. Als specialistisch werk is dit bij uitstek een taak om in de flexschil te beleggen en in te kopen.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen via het contactformulier.

Top