naar meer ondernemerschap

Zelforganisatie

Zelforganisatie

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om medewerkers zo veel mogelijk verantwoordelijkheden te geven en het intern ondernemerschap optimaal te benutten. Zo’n organisatieverandering vereist een zorgvuldige aanpak en aandacht voor alle lagen.

Over zelforganisatie

Zelforganisatie is in de kern: in een organisatie teams meer verantwoordelijkheid (eigenaarschap) geven binnen het werk en meer bevoegdheden bieden voor het nemen van beslissingen. Teams nemen daarbij doorgaans verschillende taken over die eerder belegd waren bij de leidinggevende of een stafafdeling. De rol van leidinggevenden en die van de stafafdelingen veranderen.

Door te werken vanuit de kracht van teams en verantwoordelijkheid dichtbij de klant en/ of cliënt te leggen, wordt een positieve impuls gegeven aan de organisatieresultaten. Daarbij gaat het onder meer om het verhogen van de flexibiliteit en slagkracht in een snel veranderende omgeving. En ook klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en kwaliteit van het werk.

Zorgvuldig proces

Een organisatie inrichten naar zelforganisatie vraagt om een zorgvuldig proces. Het gaat om het herinrichten van onder andere je organisatiestructuur. En een verschuiving van taken en verantwoordelijkheden. Zo ook het realiseren van een wezenlijk andere manier van (samen)werken binnen je organisatie.

Het is een veelomvattend veranderproces. En bovenal, het kost tijd. Elke medewerker heeft de slag te maken naar anders werken. En zich te verbinden aan de nieuwe koers en visie. En je hebt als medewerker de ruimte nodig je hierin te ontwikkelen, op individueel niveau én op teamniveau.

Maatwerk

Hoewel je veel kunt leren van de successen van andere organisaties die de stap naar zelforganisatie hebben gemaakt, zal elke organisatie op basis van een eigen, unieke visie de vertaalslag moeten maken naar de betekenis van zelforganisatie voor de eigen organisatie.

Wij geloven in een integrale aanpak. Als organisatie start je met de vraag wat je met zelforganisatie wilt bereiken.

Keuzes

Daaropvolgend gaat het om de keuze hoe je je organisatie inricht naar zelforganisatie. Kies je wel of niet voor leiding, hoeveel managementlagen wil je hanteren, hoe richt je de stafafdelingen in? Wat is een maximale teamomvang en vooral ook welke (financiële) kaders hanteer je richting teams, zodat het speelveld voor hen helder is.

Pas dan is het fundament gelegd om teams zich te laten ontwikkelen in zelforganisatie. Met de bijbehorende competenties die zelforganiserend werken van teams vragen. En begint het veranderproces pas echt. Werken met zelforganisatie is een ontwikkeling die zorgvuldig, vanuit vertrouwen en met aandacht begeleid dient te worden; sturing op zelfsturing.

Voor meer informatie, stuur een bericht naar Organiseer Het Zelf of vul het contactformulier in. We nemen binnen 48 uur contact met je op.

Top