Beschrijving, indeling en toetsing

Aan de slag met je functiehuis

Functiewaardering

De beschrijving, indeling en toetsing van je functiehuis extern organiseren? Contacteer OHZ. We hebben jarenlange ervaring in het opstellen van functiebeschrijvingen. Ook hebben we gekwalificeerde indelers en toetsers in huis om je functiehuis te laten waarderen. Expertise in functiewaardering met FWG en eigen functiewaarderingsmethodiek voor MKB.

Basis voor HR beleid

Een compact en overzichtelijk functiehuis is een belangrijke bouwsteen van je bedrijf. Vastgelegd hebben wie wat doet, hoe verantwoordelijkheden verdeeld zijn en wie welke bevoegdheden heeft. Dit is belangrijk in je communicatie onderling, zodat personeel weet bij wie ze moeten zijn voor welke vragen. Ook je accountant kan hierom vragen als basis van je administratieve organisatie. Functies verschillen van elkaar. Er zijn lichtere en zwaardere functies. Om de beloning op een eerlijke manier vast te stellen, worden functies meestal gerangschikt naar zwaarte in een functiewaarderingssysteem. De resultaten van de functiewaardering kun je gebruiken voor alle andere onderdelen van je HR beleid, zoals competentiemanagement, beoordelen en strategisch personeelsmanagement.

Indelen en waarderen met FWG voor de Zorg

Vanuit OHZ kun je ons inschakelen voor het beschrijven van functies. We hebben jarenlang opgebouwde kennis van de zorgfuncties, hebben vaste klanten waarvoor we het functiehuis op orde houden en zijn geschoold in het werken met de FWG systematiek.  Als specialistisch werk is dit bij uitstek een taak om in de flexschil te beleggen en in te kopen.

Waarderen van functies voor MKB

Ook voor MKB zijn we gewend functiehuizen te ontwerpen met resultaatgerichte functiebeschrijvingen. Waar gewenst kunnen we ook voor MKB functiewaardering verzorgen met onze eigen ontwikkelde methodiek. Daarbij waarderen we functies op verschillende gezichtspunten om te komen tot een compleet overzicht aan functies geordend naar zwaarte. Dit is de basis voor een passend en gezond salarisgebouw en salarisbeleid.

Contacteer OHZ om aan de slag te gaan met je functiehuis en functiewaardering

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen via het contactformulier. Kijk ook eens op de site van FWG voor meer informatie:

Top