Verbinding & Resultaat

Persoonlijke kracht

Persoonlijke kracht; we werken vanuit passie voor ons vak. Dat is waar wij voor staan! Wij geloven in de kracht van samenwerking en dat je vooral moet doen waar je goed in bent. Want hoe leuk is het om zinvol werk te doen waar je blij van wordt en goed in bent. Zo werken wij ook met elkaar samen. Ieder vanuit eigen kracht.

Onze persoonlijke kracht is het faciliteren van de ontwikkeling van professionals, teams en organisaties. Bij de visie ‘doen waar je goed in bent’ hoort ook het samenwerken met andere deskundigen in hun vakgebied. Denk aan kennis en kunde op het gebied van lean management, financiën en marketing. Ons netwerk bestaat uit professionals, die hun sporen verdiend hebben in de praktijk, goed zijn in hun vak en bovenal dit kunnen overbrengen naar anderen!

Neem vrijblijvend contact met ons op. We denken graag mee in oplossingen voor actuele vraagstukken en kunnen in de rol van organisatieadviseur, trainer en coach direct voor je aan de slag.

Indra Schalk is arbeids- en organisatiepsycholoog en werkzaam als organisatieadviseur, trainer en coach. Indra heeft onderzoek gedaan naar managementstructuren en –stijlen, die aansluiten bij zelforganisatie. Daarnaast heeft zij ruimschootse ervaring in advisering omtrent organisatievraagstukken in zowel de profit als non profit sector. Indra’s kracht bestaat uit het samen met directie, management en medewerkers gericht in kaart brengen van doelstellingen en het vaststellen van de verschillen met de huidige situatie. Vanuit deze analyse weet ze vanuit gefundeerde theorieën, de nodige creativiteit en een pragmatische inslag de vertaalslag te maken naar passende oplossingen en de implementatie hiervan.

Typisch Indra: analytisch, gedreven en betrokken

Marieke van Beek is eveneens arbeids- en organisatiepsycholoog en werkzaam als organisatieadviseur, gecertificeerd NLP trainer en coach. Marieke heeft als manager HR & Ontwikkeling en programmamanager intern ervaren wat de impact is van de implementatie van organisatieveranderingen en neemt dan ook veel praktische ervaring mee. En zij heeft ervaring in het begeleiden van teams hierbij. Marieke is goed in het verbinden van de ambitie van een organisatie naar de mensen die er werken. Marieke weet op een creatieve manier resultaat- en mensgerichtheid aan elkaar te verbinden. Voor Marieke moeten de keuzes ook goed voelen, naast het nodige denkwerk. Daar doet zij bij organisaties dan ook een beroep op.

Typisch Marieke: doelgericht, enthousiasmerend, verbindend

Top