Wil je weten waar jouw teams staan in hun ontwikkeling?

Inzicht in teams met unieke vragenlijst en rapportage

Inzicht in teams door vragenlijst zelforganisatieOnline vragenlijst teamontwikkeling

Wil je weten waar jouw teams staan in hun teamontwikkeling? Wil je weten hoe je teams scoren op de verschillende competenties die nodig zijn om effectief samen te werken? Streef je bijvoorbeeld naar meer ondernemerschap binnen je organisatie? Of wil je dat teams nog beter reflecteren op hun werk en ontwikkeling? Zet dan de vragenlijst ’teamontwikkeling’ van Organiseer Het Zelf in. Ontvang een rapportage met direct inzicht in de teamontwikkeling. Ook bevat het rapport concrete tips om jezelf als te versterken binnen je organisatie.

Je vraagt je af hoe je op een eenvoudige manier inzicht krijgt in de competenties die teams al in huis hebben. Ook wil je weten waar nog ontwikkeling gewenst is om stappen te zetten in groei. Het inzetten van de juiste interventies op het juiste moment voor de verschillende teams vind je belangrijk. We ondersteunen je graag bij je vraagstuk! Maak vandaag nog een afspraak.

Weten waar teams staan in hun teamontwikkeling?

Het verzelfstandigen van teams gaat stap voor stap. Dat gaat over het opbouwen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de teams en het decentraal beleggen van meer regelruimte om beslissingen te kunnen nemen. Voor zelfstandig werkende teams is dit een proces van het ervaren van nieuwe verantwoordelijkheden en werkzaamheden, onderlinge afstemming hierover en het gezamenlijk stilstaan voor reflectie.

Inzicht op competentieniveau bij de ontwikkeling van teams?

Onderzoek heeft uitgewezen dat zes competenties bepalend zijn voor effectieve samenwerking in teams. Dit zijn inzetbaarheid (deskundigheid en flexibiliteit), ondernemerschap, regelvermogen, zelfreflectie, resultaatgerichtheid en teameffectiviteit (zoals samenwerken, feedback en communicatie). Voor zelfsturende teams is het de uitdaging om juist met deze zes competenties aan de slag te gaan in de teamontwikkeling.

Zelf aan de slag met je ontwikkeling als team?

De online vragenlijst van OHZ geeft in een uitgebreid rapport aan waar teams staan in hun ontwikkeling. Teams beschikken over een rapportage die inzicht geeft in hun teamontwikkeling, gespecificeerd op zes belangrijke competenties. De rapportage geeft teams een handvat om zelf aan de slag te gaan met teamontwikkeling.

Klantreviews over OHZ

‘Het was voor ons heel erg zoeken waar we als organisatie staan in onze ontwikkeling. We hadden er wel een gevoel bij, maar het was met name toch lastig om in te zetten op de juiste acties in verdere ontwikkeling. De vragenlijst ‘teamanalyse’ van Organiseer Het Zelf hebben we voor alle teams in de organisatie ingezet. Ieder team heeft een rapportage ontvangen, waarin staat hoe ieder team op zes competenties scoort en hoe ze kunnen werken aan hun verdere ontwikkeling. Ook als management hebben we hier nu zicht op. Het heeft ons als organisatie rust gebracht, maar ook heel gerichte focus hoe nu verder aan de slag te gaan met zelforganisatie.’
Regiomanager Zorgorganisatie Noord Holland

‘We zijn nog maar net gestart met de organisatieverandering. Wat maakt dat het erg zoeken is hoe we dit het beste kunnen organiseren. OHZ gaf ons daarbij een richtinggevend kader. Door kennis te nemen van ontwikkelingsfasen van teams en relevante competenties, hebben we intern nu betere gesprekken met elkaar. We willen de teamanalyse vragenlijst over een jaar opnieuw inzetten om te kijken waar we dan staan en hoe we ons ontwikkeld hebben.’
Bestuurder Zorgorganisatie West Nederland

‘We vonden dat we als team al ver stonden in onze ontwikkeling van zelfstandige teams. We planden ons eigen werk, regelden onderling de vakanties en de roosters, wanneer iets niet werkt binnen de locatie regelen we zelf reparatie of vervanging.
Toen onze manager ons de teamanalyse vragenlijst van OHZ aanbood, wisten we dan ook niet direct wat dit ons zou gaan opleveren. Uiteindelijk hebben we juist met behulp van de rapportage een boost kunnen geven aan onze ontwikkeling. Met name de doe-opdrachten om elkaar beter te leren kennen en om feedback aan elkaar te geven, hebben ons echt op weg geholpen. Bedankt, OHZ!’
Begeleider Zorgorganisatie Midden Nederland

  

Wij geloven in de kracht van samenwerking en dat je vooral moet doen waar je goed in bent. Want hoe leuk is het om zinvol werk te doen waar je blij van wordt en goed in bent. Zo werken wij ook met elkaar samen. Ieder vanuit eigen kracht!

We starten altijd met een vrijblijvend gesprek om te kijken wat de huidige en gewenste situatie van een organisatie is. Wat zijn de specifieke vraagstukken? Aansluitend maken we op maat een passend voorstel.

Onze overtuiging is dat het (blijven) werken vanuit wat jou drijft van belang is, ook bij zelforganisatie. Met de online vragenlijst krijg je zicht op de kwaliteiten en competenties van het team als totaal. Dit maakt een gerichte keuze voor de bij jouw organisatie passende interventies mogelijk.  Een super handige tool om in 1 oogopslag te zien in welke fase van ontwikkeling teams zich bevinden.

Door te werken vanuit de kracht van teams en verantwoordelijkheid dichtbij de klant en/ of cliënt te leggen, wordt een positieve impuls gegeven aan de organisatieresultaten. Daarbij gaat het onder meer om het verhogen van de flexibiliteit en slagkracht in een snel veranderende omgeving. En ook klanttevredenheid, medewerkertevredenheid en kwaliteit van het werk.

Onze dienstverlening omvat diverse instrumenten en interventies om de gewenste organisatie-ontwikkeling te ondersteunen. Voorbeelden zijn een organisatie-onderzoek, inzet van vragenlijsten voor teaminzicht, ontwikkelprogramma’s voor teams, staf en leiding. We helpen je graag om te kijken wat er past binnen jouw organisatie!

“Onze missie is het creëren van plezier, energie en flow op alle lagen van een organisatie, waarbij eigen kracht de drijvende kracht is, gericht op realisatie van de organisatiedoelen.”

Top