Disclaimer

Disclaimer

Gebruik website

Organiseer Het Zelf besteedt er de uiterste zorg aan om jou als bezoeker van onze website juiste en volledige informatie te geven. De informatie op onze website is slechts bedoeld als algemene informatie en uitdrukkelijk niet bedoeld als advies.

Onjuistheden en/of onvolledigheden kunnen helaas voorkomen en Organiseer Het Zelf kan dan ook geen garantie geven met betrekking tot juistheid van de inhoud van onze website.

We verstrekken alleen informatie over producten, diensten en services die door Organiseer Het Zelf worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling door Organiseer Het Zelf worden aangepast.

Copyright

Het is niet toegestaan om teksten (artikelen/vlogs/blogs) en/of foto’s van onze site over te nemen zonder schriftelijke toestemming van Organiseer Het Zelf. Deze content is eigendom van Organiseer Het Zelf en is beschermd door auteursrecht. Je kunt toestemming per mail vragen op info@organiseerhetzelf.nl

Aansprakelijkheid

We hebben met grote zorgvuldigheid deze website en teksten gemaakt. We erkennen geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie. Organiseer Het Zelf sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in welke opzicht dan ook verband houdt met het gebruik van onze website of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. We zullen er alles aan doen om bovengenoemde te voorkomen of aan te passen. Heb je een foutje gezien? Stuur een mail naar info@organiseerhetzelf.nl

Ook zijn we niet aansprakelijk voor de reacties of uitingen die op onze blogs of Social Media plaatsvinden. Aan de inhoud van deze communicatie-uitingen kunnen dan ook geen aansprakelijkheid dan wel rechten of plichten worden ontleend.

We bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die jij of je browser rechtstreeks aan ons opgeeft. Wil je dat er gegevens worden verwijderd of een wijziging daarvan of inzage hiervan, stuur ons een mail naar info@organiseerhetzelf.nl

Op deze site tref je een aantal links naar andere websites. Organiseer Het Zelf is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens.

Top