Drijfveren vragenlijst

Elk individu wordt gedreven door eigen verlangens, dromen, waarden en overtuigingen. Deze drijfveren zijn een belangrijke bril waardoor je naar de wereld kijkt en betekenis geeft aan gebeurtenissen. Onze overtuiging is dat het (blijven) werken vanuit wat ieder teamlid drijft van belang, ook bij zelforganisatie. Met de kennis over kwaliteiten en drijfveren van elk teamlid en binnen elk team, kun je specifiek kiezen welke interventies bij jouw organisatie passen.

Het is belangrijk te weten hoe jouw medewerkers gedreven worden. Wat is er zo belangrijk voor hen waardoor zij met plezier aan het werk zijn elke dag? Waar lekt de energie op weg? En waar ontstaat deze juist? Als je weet wat jouw medewerkers drijft, kun je hier gericht aandacht aan besteden. Dat is belangrijk. Waardoor je weer beter kunt aansluiten met interventies en communicatieactiviteiten. Wat je drijft, is jouw onbewuste sturing van je gedrag. Elkaar kennen op het niveau van drijfveren bevordert de samenwerking en teameffectiviteit. En het werken met plezier!

De vragenlijst MyDrivesMyHabits geeft op individueel niveau de drijfveren weer. Dat is interessant. De resultaten zijn op individueel, team-, en organisatieniveau in kaart te brengen. Ieder teamlid wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. Op basis van de resultaten wordt een rapportage op maat verstrekt. In deze rapportage is zichtbaar welke drijfveren iemands persoonlijkheid bepalen. Ook wordt hierbij informatie verstrekt over de persoonlijke energiebalans van een teamlid.

Het is een mooie stap in samenwerking om deze resultaten te gaan delen als team. Waar zitten overeenkomsten. En waar verschillen? Wat betekent dat voor onze samenwerking het het benutten van de kwaliteiten in het team. Ook als er bijvoorbeeld een nieuwe collega geworven moet worden. Wat is aanvullend nodig in het team? Hier kun je een voorbeeldrapport inzien.

Voor meer informatie, stuur een bericht naar Organiseer Het Zelf of vul het contactformulier in. We nemen binnen 48 uur contact met je op.

Top