Managementinformatie teamontwikkeling

De online vragenlijst voor zelforganisatie meet in welke fase van ontwikkeling teams zich bevinden. Als OHZ gaan we uit van drie ontwikkelfases, onderverdeeld naar zes competenties.

Teams krijgen met de online vragenlijst inzicht in waar ze staan in hun teamontwikkeling. Dit geldt voor de algehele teamontwikkeling en de ontwikkeling per competentie.

Als bestuurder/ management krijg je overstijgend belangrijke overkoepelende kengetallen in beeld. Daarmee ben je in staat gerichte interventies te doen en teams die faciliteiten te bieden waaraan behoefte is.

Top