Snel en overzichtelijk online inzicht in je teameffectiviteit en tips voor je teamontwikkeling

by Marieke van Beek

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”. Samen bereik je veel meer dan alleen. Nu is het alleen niet vanzelfsprekend om in een team te werken. Het is belangrijk je prettig te voelen binnen een team, te weten wie wat goed kan en leuk vindt, makkelijk samen informatie te delen en besluiten te nemen. Met de online vragenlijst ‘team in beeld’ krijgt een team zicht op waar ze staan in hun teamontwikkeling en zelfstandigheid. De vragenlijst is meerdere malen te gebruiken, zodat de voortgang ook gewoon gevolgd kan worden.

Weten waar je staat als team is stap 1. Dit is de basis om vervolgens gericht aan je teamontwikkeling te kunnen werken. Met het teamrapport krijg je dit in beeld. En kun je ook nog eens zelfstandig aan de slag met je teamontwikkeling.

Onderzoek heeft uitgewezen dat zes competenties bepalend zijn voor effectieve samenwerking in teams. Dit zijn inzetbaarheid (deskundigheid en flexibiliteit), ondernemerschap, regelvermogen, zelfreflectie, resultaatgerichtheid en teameffectiviteit (zoals samenwerken, feedback en communicatie).

In het teamrapport staat voor deze competenties uitgewerkt hoe het team functioneert, wat valt te verbeteren en er volgen concrete tips hoe deze ontwikkeling is te realiseren.

Doordat de vragenlijst ’team in beeld’ meerdere malen te gebruiken is, kun je als team je ontwikkeling volgen en continu werken aan de versterking van je teameffectiviteit.

Reactie gebruikers ‘Teamanalyse’:

Het rapport gaf ons nieuwe inzichten als team, heel fijn.

We hebben door de vragenlijst een actieplan als team opgesteld. Elk werkoverleg staat dit op de agenda. Het werkt!

Heerlijk om gewoon zelf aan de slag te gaan met teamontwikkeling.

Gericht werken aan je competenties is leuk en geeft energie!

Behoefte aan een praktisch toepasbaar (online) instrument boordevol ontwikkeltips? Ook dit instrument is met de subsidieregeling leren en ontwikkelen te financieren. Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie via het contactformulier.

Top