Geen categorie

by Marieke van Beek Marieke van Beek Geen reacties

Online vragenlijst teamontwikkeling

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”. Samen bereik je veel meer dan alleen. Nu is het alleen niet vanzelfsprekend om in een team te werken. Het is belangrijk je prettig te voelen binnen een team, te weten wie wat goed kan en leuk vindt, makkelijk samen informatie te delen en besluiten te nemen. Met de online vragenlijst ‘team in beeld’ krijgt een team zicht op waar ze staan in hun teamontwikkeling en zelfstandigheid. De vragenlijst is meerdere malen te gebruiken, zodat de voortgang ook gewoon gevolgd kan worden.

Read more

by Marieke van Beek Marieke van Beek Geen reacties

Product uitgelicht: Leiderschapstraject via OHZ

Leiderschap bij zelforganiserende teams, dat is nog niet zo makkelijk. Het vraagt van leiderschap een continu afstemmen op de behoefte van het team, zowel in afstand als nabijheid. Leiderschap bij zelforganisatie gaat om het faciliteren van een beweging. Een beweging naar het vergroten van regelruimte en beslissingsbevoegdheid binnen teams. Voor een manager vraagt dit reflectie en een sterk appèl op zelfkennis. Op je handen kunnen zitten en het creëren van de juiste interventies op het juiste moment. Maar, hoe doe je dat nu? De waan van de dag is vaak leidend en de agenda zit bomvol.

Read more

by Marieke van Beek Marieke van Beek Geen reacties

Leiding geven aan zelforganiserende teams; een paradox?

Deel 1: zelforganisatie; kiezen voor richting en inrichting

Leiding geven aan zelforganiserende[i] teams; het lijkt een paradox. Hoe kun je immers sturing geven aan een team dat zichzelf stuurt? In een serie van twee artikelen wordt ingegaan op het concept zelforganisatie, gekoppeld aan leiderschap, met praktische handvatten aan organisaties die (willen gaan) werken met zelforganiserende teams.

Read more

Top