Geloof in Zelforganisatie

by Marieke van Beek

Sinds een jaar ben ik samen met Indra Schalk druk bezig met het ontwikkelen van praktische tools gericht op zelforganisatie. Adviesbureau ‘Organiseer Het Zelf’ is inmiddels een feit en daar ben ik reuze trots op. Om mij heen is het geloof in zelforganisatie divers. Van grote fans tot enorme critici. Bij een acquisitiegesprek, voor teamcoaching overigens, werd ik argwanend aangekeken toen ik vertelde over mijn enthousiasme over zelforganiserend werken.

En heel eerlijk, ik snap de argwaan wel. Want het succesvol implementeren van zelforganisatie is nog niet zo gemakkelijk. Dat heb ik als voormalig manager HR & Ontwikkeling, als mede eindverantwoordelijke ook ondervonden. En nu, als organisatieadviseur en coach, zie ik bij organisaties dezelfde struggle.

Als je praktisch doorvertaalt wat zelforganisatie betekent, gaan de handen doorgaans wel op elkaar. Want meer zelf kunnen bepalen en niet voor elk detail naar je leidinggevende hoeven te stappen is natuurlijk echt wel heel prettig. En invloed op het selecteren van je nieuwe collega ook. En ruimte in beslissingen vanuit je vakmanschap is cruciaal als je snel wilt schakelen met je cliënt of klant.

En toch. Ik zie weerstand alom. Want de reden dat een organisatie hiervoor kiest, komt niet altijd goed door op de werkvloer. Er ontstaat scepsis…een platte bezuiniging? Moeten wij nu nog meer doen in dezelfde tijd die al veel te krap is? Waar betekent het nu concreet voor mij in mijn dagelijkse werk?

Vragen die meer dan terecht zijn. Communicatie van het waarom moet in elke hoek van de organisatie helder zijn. En het verhaal mag vele keren worden herhaald. Besteed daar maximale aandacht aan, beste organisaties. Want ik, als medewerker op de vloer, wil echt wel mee als het mij ook de voordelen oplevert in mijn dagelijkse werk.

Wat betekent het voor elk individu in je huidige organisatie? Voor je teams, je leidinggevenden, de stafafdelingen? Geef ruimte aan het gesprek, het waarom, het wat en hoe. En ondersteun je medewerkers in het meegaan met de verandering die je als organisatie beoogt. Zij bepalen jouw succes, wees daarvan bewust!

Marieke van Beek-2017

Top