Ontwikkelprogramma Stafafdelingen, een OHZ product uitgelicht

by Marieke van Beek

Ontwikkelprogramma’s inzetten is belangrijk. Bij zelforganisatie verandert er niet alleen veel voor de teams en leiding, ook voor staf verandert er veel. Veel taken die voorheen bij de staf waren belegd, worden een teamverantwoordelijkheid. Denk aan het zelf volgen van cijfers of het accorderen van werkprocessen. Tegelijkertijd wordt er een nieuw beroep gedaan op staf. Andersoortige werkzaamheden, een andere rol en een andere samenwerkingsrelatie met de teams. Hoe besteed je als organisatie hieraan aandacht? Wellicht ondersteunt een ontwikkelprogramma op maat!

Ontwikkelprogramma stafafdelingen

OHZ heeft verschillende ontwikkelprogramma’s, ook voor stafafdelingen. Ieder ontwikkelprogramma is uniek en op maat gemaakt. Bepalend zijn: de visie van de organisatie op zelforganisatie, de specifieke vereisten die aan respectievelijk teams, leiding en staf worden gesteld en individuele leerdoelen.

Het is van belang, voordat je met de (decentrale) teams aan de slag gaat met zelforganisatie, je te realiseren dat het essentieel is dat stafafdelingen weten wat de impact is op hun eigen werkzaamheden. Ons advies is dan ook vrijwel altijd om stafafdelingen direct mee te nemen in de veranderingen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Als stafafdelingen goed zijn voorbereid, is dit dienend aan de veranderende samenwerking met de decentrale teams. Stafafdelingen zijn in staat te anticiperen op nieuwe vraagstukken van teams en weten hoe hiermee om te gaan.

Met aandacht voor deze verschillende rollen en de samenwerkingsverbanden, kan de kracht van zelforganisatie nog beter worden benut. Wil je meer weten over de mogelijkheden van ontwikkelprogramma’s voor stafafdelingen binnen jouw organisatie? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact met ons op.

Top