Vragenlijst zelforganisatie genomineerd voor Splash Awards 2018!

by Marieke van Beek

Wat een bijzondere eer! Onze vragenlijst, die meet waar teams staan in hun ontwikkeling naar zelforganisatie, is genomineerd voor de Splash Awards 2018, beste Drupal project.

In samenwerking met D-Media zijn we vorig jaar aan de slag gegaan om te komen tot een praktische, handzame, digitale vragenlijst, die competenties op teamniveau in kaart kan brengen, zodat je als team weet waar je staat rondom zelforganisatie. En dat is gelukt!

Veranderproces

Het is voor organisaties een omvangrijk veranderproces, als je de keuze maakt met het concept zelforganisatie te gaan werken. Naast de impact op leidinggevenden en stafdiensten, heeft het een zeker ook impact om de manier van werken binnen teams. De verantwoordelijkheden verschuiven tussen teams, leiding en staf. voor de teams worden verantwoordelijkheden vaak groter, het vergroot eigen regie en regelruimte.

Dit ontwikkelproces vraagt tijd en energie, van alle drie de partijen. Wij adviseren dan ook altijd te starten met het leggen van een goede basis, wat wil je als organisatie bereiken en waarom is zelforganisatie daar een antwoord op? Hoe ga je je succes monitoren en welke kaders stel je als organisatie?

Waar staat jouw team?

Om nu te weten waar een team staat in haar ontwikkeling, kun je gebruik maken van deze vragenlijst. Zo weet je als team gezamenlijk waar je kwaliteiten liggen en wat verbetering behoeft. Ook geeft de vragenlijst direct praktische tips om mee aan de slag te gaan. Hoe fijn is het als je dan een tool in handen hebt als team, waarbij je direct ziet waar je staat. En je weet dat je over zes maanden of over een jaar weer deze thermometer kunt gebruiken en via de vragenlijst zien waar je staat.

En die vragenlijst heeft nu gewoon een nominatie in de wacht gesleept. D-Media, compliment voor jullie bijdrage en prettige samenwerking!

Marieke van Beek

Top